Đang tải... Vui lòng chờ...
 

LIÊN HỆ

 TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SẢN PHẦM 

   Văn phòng giao dịch :Phù Dực -Phù Đổng-Gia Lâm- Hà Nội

 

   Tel: 04.66860911 - 04.66868022 - Fax: 043.6574.807


Official Website:   http://zoomlionvietnam.com.vn/  & 911crane.vn 

 

SALES AND CONSULTANT HOTLINE: 

Bộ phận thiết bị bê tông: Mr Hà
Consultant Hotline : Mr Hà 

Mobile pump :  0988.089.911
E-mail: infozoomlionvietnam@gmail.com 

Bộ phận cần cẩu :
Consultant Hotline: Mr Hà

Mobile Crane :0936.86.1799
E-mail:911hat@gmail.com
 

Environmental & Sanitation Company
Consultant Hotline:
E-mail: 

Finance & Leasing(China) Co., Ltd.
Consultant Hotline:
E-mail:

Road Machinery Company
Consultant Hotline:
Mobile: 
E-mail:

Earthmoving Machinery Company
Consultant Hotline:
E-mail:

Fire Fighting Machinery Company
Consultant Hotline:
E-mail:

Piling Machinery Company
Consultant Hotline:
E-mail:

Overseas Company
Consultant Hotline:
E-mail:

 

HOTLINE MUA HÀNG
TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ khách hàng: 

Mr Hà:  0936 86 1799

Hỗ trợ thuê mua tài chính

Chinese Bank Leasing

Vietin Bank Leasing

Sacom Bank Leasing